Doorbreek je horizon


Homepag2Het logo van Altena-tca stelt een pad voor dat door de horizon breekt. Al meer dan 15 jaar is dit het leidende thema van Jan Altena bij de ontwikkeling van lesmateriaal. Het gaat er vooral om, de leerling – student – uit te dagen zijn of haar horizon te doorbreken, ofwel de eigen grenzen te verleggen. Niet geforceerd, maar op een plezierige, praktische manier.

In de loop der jaren is de ‘methode-Altena’ uitgegroeid tot de meest gebruikte methode binnen de secretariële opleidingen in Nederland voor het vak secretariaatspraktijk (niveau 3 en 4).
Ook voor de secretariële opleidingen op niveau 2 zijn enige praktijkboeken leverbaar; deze uitgaven zijn tevens geschikt voor de algemeen administratieve studierichting op dat niveau.
Oorspronkelijk werden de boeken uitgegeven door een grote educatieve uitgever en leverde Altena-tca de bijbehorende digitale uitgaven, zoals docentenhandleidingen. Maar tijden veranderen en tegenwoordig worden de meeste leerboeken ook in digitale vorm geleverd, wat tot een andere distributievorm leidt. Mede omdat de boeken aan een grondige herziening toe waren, is in goed onderling overleg besloten dat Altena-tca het uitgeven van de leermiddelen stapsgewijs helemaal overneemt.
Nieuw: Praktijkboek ‘Post verzorgen en archiveren’ voor MBO niveau 2 en Informatieboek + Praktijkboek ‘Contacten onderhouden’ voor MBO niveau 2 (als paperback)

In Vlaanderen vindt momenteel een omslag binnen het (beroeps)onderwijs plaats, waarbij het ontwikkelen van de juiste competenties voor een goede beroepsuitoefening een grote rol speelt. Bij deze vernieuwing is een groot deel van de in Nederland uitgebrachte methode heel goed bruikbaar, met name voor de Vlaamse secretariaatsopleidingen. Deze onderdelen zijn, aangepast aan de Vlaamse omstandigheden en onderwijsnormen, in de loop van 2015 en 2016 uitgebracht. Klik hier voor meer informatie.

Altena-tca geeft ook (beperkt) fictie uit. De boeken van Quian vindt u hier.
Nieuw: De roman ‘Weg van Selime’

 

 

Admin/Secr-2 >   Secretarieel >    Vlaanderen >    Fictie >    Contactformulier >